Bộ dụng cụ thực hành toán – học sinh Lớp 2 – 3

Bộ dụng cụ thực hành toán – học sinh: Lớp 2 – 3

1 – Bộ thiết bị dạy học số có 3 chữ số:

Gồm:

– 10 bảng trăm (hình vuông có 100 ô vuông cạnh 10mm).

– 10 thẻ 10 ô vuông.

– 10 ô vuông lẻ cạnh 10mm có kẻ vạch màu.

2 – Bộ hình vuông, hình tròn :

Gồm 40 hình vuông, mỗi hình có kích thước (40×40)mm một mặt trắng một mặt in từ 2 đến 5 hình tròn màu xanh hoặc đỏ.

3 – Bộ hình chữ nhật, hình tứ giác và hình tam giác :

Gồm:

– 2 hình chữ nhật có kích thước (40×80)mm, có màu tươi sáng.

– 2 hình tứ giác kích thước cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm, có màu tươi sáng.

– 8 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 40mm, có màu tươi sáng.